Andra än läkare kan bli fast vårdkontakt

Försvinner kravet på att patientens fasta vårdkontakt ska vara specialist i allmänmedicin öppnar det för att andra yrkesgrupper kan ta över den rollen.

Den tolkningen gör Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund av det utredningsförslag – delbetänkandet Vårdval i Sverige – som i april överlämnades till socialminister Göran Hägglund.

Där föreslås att bestämmelsen i hälso- och sjukvårdslagen om att den fasta läkarkontakten i primärvården ska vara specialist i allmänmedicin tas bort. Det ser Anna-Karin Eklund, som har suttit med i utredarens expertgrupp, som ett viktigt steg.?– Man låser sig inte vid en speciell yrkeskategori och det är bra.

I utredningsarbetet har hon presenterat Vårdförbundets närvårdsmodell. Där är den bärande principen att vården ska organiseras utifrån individen, inte yrkesgrupperna eller den befintliga organisationen, och att den ska utgå från individens specifika behov i varje situation.

I linje med det ska individens fasta vårdkontakt vara en person som han eller hon själv har valt och som är väl bevandrad i vårdapparaten och kan fungera som hennes vårdvägledare och ombud när det behövs.

Det resonemanget har vunnit gehör hos expertgruppen som har lyssnat på förbundets argument, berättar Anna-Karin Eklund.

Inför arbetet i expertgruppen har förbundet diskuterat med bland andra Legitimerade sjukgymnasters riksförbund, som också anser att andra yrkeskategorier än läkare kan vara patientens fasta kontakt i vården.

Utredningen om patientens rätt går nu vidare och diskussionen fortsätter om vilka yrkesgrupper som kan bli aktuella som patientens fasta vårdkontakt.

Hela utredningen ska presenteras i december i år.

Läs delbetänkandet: www.regeringen.se/sb/d/10057/a/102906

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida