Bakslag för Gillberg i Europadomstolen

Göteborgsprofessorn Christopher Gillberg fick inte rätt i Europadomstolen för mänskliga rättigheter. Men domstolen var delvis oenig och möjligheten att begära ny prövning i en ny kammare återstår, rapporterar TT.

I både tingsrätt och hovrätt dömdes Christopher Gillberg för tjänstefel för att han vägrat lämna ut sitt forskningsmaterial om damp. När Högsta domstolen inte gav prövningstillstånd 2006 vände han sig till Europadomstolen.

Professor Gillberg ansåg att Sverige hade brutit mot flera artiklar i Europakonventionen men domstolen godkände bara två av dem för bedömning, artikel 8 och artikel 10.

Ingen av de sju domarna ansåg att Sverige hade brutit mot artikel 10 som handlar om rätten till skydd för privat- och familjeliv, men två av domarna ansåg att Sverige brutit mot yttrandefriheten, uppger TT.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida