Macchiariniaffären

Etiknämnden slår fast att Macchiarini fuskade

Etiknämnden slår fast att Macchiarini fuskade
Expertgruppen för oredlig forskning har slagit fast att en av kirurgen Paolo Macchiarinis mest omdebatterade vetenskapliga artiklar var ett falsarium. Foto: TT

Centrala etiknämnden slår i ett yttrande fast att Paolo Macchiarini i en av sina mest omtvistade vetenskapliga artiklar om transplantationer av konstgjorda luftstrupar förskönade resultaten.

9 september 2016

Expertgruppen för oredlighet i forskning inom Centrala etikprövningsnämnden har granskat den forskning som presenterades av kirurgen Paolo Macchiarini i den vetenskapliga artikeln Experimental orthotopic transplantation of a tissue-engineered oesophagus in rats. Den presenterades i i tidsskriften Nature Communications år 2014.

I ett yttrande skriver expertgruppen att: ”…vår bedömning är att bristande och ofullständig dokumentation är ett sådant allvarligt avsteg från vetenskaplig god sed att det utgör oredlighet i forskning. Vidare anser expertgruppen det klarlagt att presentationen av resultaten i artikeln inte överensstämmer med utfallet av den forskning som bedrivits vilket är vetenskaplig oredlighet.”

På ren svenska slås det alltså fast att de presenterade resultaten inte överensstämde med verkligheten.

– När man läser artikeln får man intrycket av att försöket var mycket framgångsrikt, men om man jämför med de data som vi trots allt fått ut så ser man att detta inte alls stämmer. Bland annat drabbades råttorna av mycket stora viktförluster och frågan är om man inte borde ha avlivat dem. Vi gör ingen kvantifiering, men det finns ett antal punkter, tre totalt, som var för sig inneburit oredlighet i forskning. Så det är grova fel, säger Lena Berke, ordförande i expertgruppen för oredlighet i forskning till nyhetsbyrån TT.

Bakgrund

Kirurgen Paolo Macchiarini blev världsberömd när han 2011 på Karolinska genomförde världens första transplantation med en luftstrupe av plast, indränkt med patientens egna stamceller.

Det har sedan visat sig att luftstruparna inte alls har fungerat.

Totalt har Macchiarini opererat åtta patienter, varav tre i Sverige. Sex av dem har dött.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida