Etik

Dålig dokumentation om att inte ge livsuppehållande behandling

Dålig dokumentation om att inte ge livsuppehållande behandling
När beslut tas om att inte ge livsuppehållande behandling, exempelvis i form av hjärt- lungräddning, ska en motivering ges.

I tre av tio fall där läkare på Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm beslutat att livsuppehållande behandling inte ska ges saknas en motivering i patientens journal.

Sveriges Radios Ekot har gått igenom drygt 200 beslut om att inte ge livsuppehållande behandling på patienter som vårdades på Karolinska i september och oktober 2018.

I tre av tio fall saknas en dokumenterad motivering till beslutet som innebär att man exempelvis ska avstå att ge respiratorvård eller hjärt- och lungräddning vid ett eventuellt hjärtstopp.   

I nästan hälften av fallen finns ingen information om i vilken mån läkaren hade försökt att samtala med patienten eller dennes anhöriga om beslutet. Detta trots att det krävs enligt Socialstyrelsens föreskrifter.

I höstas berättade Ekot om en anställd på sjukhuset som larmade internt efter att det hade bestämts att en patient med cancer inte skulle få livsuppehållande behandling. Av journalhandlingarna framgick inte på vilka grunder beslutet hade fattats eller om det hade diskuterats med patienten eller anhöriga.

Enligt personalen var detta ett återkommande problem, inte minst vad gällde cancerpatienter på Karolinska universitetssjukhuset i Solna.

Den gången lovade sjukhuset att rutinerna skulle förbättras. Men enligt Ekots granskning verkar inte speciellt mycket ha hänt sedan dess.

– När man jobbar med implementering och förtydligande ute i verksamheten så är det inget som går fort, säger Marie Bennermo, chefsläkare på Karolinska i Solna.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida