ETIK: Ny granskning av vårdmetoder föreslås

4 december 2008

Metoder som aktualiserar svåra etiska frågeställningar för individen eller samhället ska analyseras etiskt. Det gäller också vårdfrågor som har betydelse för den personliga integriteten eller som påverkar synen på människovärdet, det är innehållet i en utredning från socialdepartementet. Däremot anser den inte att rena omvårdnadsfrågor ska granskas.

Lisbeth Löpare Johansson, vice ordförande i Vårdförbundet och ledamot i Smer, Statens medicinsk-etiska råd, håller inte med:

– Nya metoder ska granskas etiskt oavsett från vilket forskningsområde de kommer, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida