ETIK. Riktlinjerna för vård i livets slutskede ses över

Efter det uppmärksammade fallet med den dråpmisstänkta läkaren på Astrid Lindgrens barnsjukhus kommer nu Socialstyrelsen att se över riktlinjerna. De allmänna råden för vård i livets slutskede och livsuppehållande vård är från 1992. I dialog med bland andra Läkarförbundet, Vårdförbundet och Svensk sjuksköterskeförening kommer Socialstyrelsen att identifiera vad som behöver förtydligas i råden.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida