Etiska bedömningar görs sällan vid införandet av nya metoder i vården

Etiska bedömningar görs sällan vid införandet av nya metoder i vården
Vid införandet av nya behandlingsmetoder i vården vägs sällan nytta och risk ur ett djupare etiska perspektiv, enligt socialutskottet. Arkivbild: Mostphotos

Endast ett fåtal landsting gör ordentliga etiska överväganden om för- och nackdelar.

25 oktober 2013

Det konstaterar socialutskottet som följt upp landstingens/regionernas och statens arbete med etisk bedömning enligt de krav som ställs i hälso- och sjukvårdslagen.

Bara hälften har fungerande strukturer för att utvärdera nya metoder och endast ett fåtal har i praktiken med etiska aspekter i bedömningen av risker och nytta vid införandet av nya metoder och behandlingar.

I många landsting är det bara ett fåtal personer som över huvud taget känner till lagen.

Av olika skäl har kravet på etisk bedömning prioriterats ner, konstaterar utskottet som vill göra regeringen uppmärksam på problemet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida