Svensk vård i Förenade Arabemiraten

Sjuksköterskekritik mot att ogifta mödrar angetts

Sjuksköterskekritik mot att ogifta mödrar angetts
Radioprogrammet Kalibers granskning av hur ogifta gravida behandlas i Förenade Arabemiraten väcker starka reaktioner. Arkivbild: Getty Images

Sjuksköterskor i Sverige har reagerat på det svenska sjukvårdsföretaget i Förenade Arabemiraten som registrerar ogifta mödrar och gör det möjligt för polis att hämta kvinnorna på sjukhuset. Nu arbetar Sjuksköterskornas etiska råd på ett uttalande.

Det svenska sjukvårdsföretaget Global Health partners, GHP, driver sedan ett par år tillbaka sjukhus i Förenade Arabemiraten. Ett land där det är olagligt med sex utanför äktenskapet. Nyligen avslöjade radioprogrammet Kaliber att ogifta mödrar registreras på sjukhuset och sedan utreds av polis. Det har också hänt att poliser väntat utanför förlossningsrum och att kvinnor försatts i handfängsel.

Det här har upprört många och en av dem som har reagerat är Ana Hagström, sjuksköterska med uppdrag för Röda Korset och egen erfarenhet av utlandstjänstgöring.

Ana Hagström.

– Att registrera födande kvinnor så här strider både mot FN:s mänskliga rättigheter och mot sjuksköterskornas etiska kod. Vård är en mänsklig rättighet och sjukvården ska aldrig bidra till diskriminering på grund av kön, hudfärg, sexuell läggning eller något annat. Det är fel – oavsett enskilda länders lagstiftning, säger hon.

Kan inte ändra lagarna

I ett pressmeddelande skriver företaget, GHP, att de inte har någon möjlighet att påverka landets lagar och heller inte kontrollerna av om gravida kvinnor är gifta när de kommer till sjukhuset. Enligt företaget är det inte är vårdpersonal som gör kontrollerna.

De skriver också att deras närvaro i landet har en positiv effekt på vården, inte minst för de mest utsatta patienterna. Därför anser företaget att de lever upp till FN:s mänskliga rättigheter.

Men Ana Hagström tycker inte att argumentet att lagstiftningen inte kan påverkas rättfärdigar registrering av mödrar.

– Det är en fri marknad och jag förstår att börsnoterade företag drivs av vinstintresse, men det är fel att påstå att man gör det här i enlighet med de mänskliga rättigheterna. Det är att urvattna begreppet. Att kvinnor handfängslas är chockerande och strider definitivt mot FN:s deklaration.

Arbetar på ett uttalande

Även Sjuksköterskornas etiska råd har reagerat mot registreringen och enligt ordföranden, Marit Silén, är debatten i rådet intensiv och de arbetar nu på ett uttalande. Hon pekar på att etiska principer i det här fallet behöver vägas mot varandra. Sjukvårdsföretaget anser att de har förbättrat förlossningsvården genom att utveckla smärtlindringen och minskat förlossningsskadorna.

– Det företaget säger sig ha uppnått går i linje med sjuksköterskornas etiska kod, som handlar om att göra gott. Men det blir svårt att hålla sig till koden när lagstiftningen verkar i motsatt riktning, säger hon.

Den etiska koden tar ställning för mänskliga rättigheter och sjuksköterskors förhållningssätt är oberoende av nationella lagar. I Förenade Arabemiraten krockar lagen med koden som säger att ”sjuksköterskans primära professionella ansvar är i första hand riktat till människor i behov av vård”.

Ska visa gott omdöme

En annan del av koden som blir svår att upprätthålla är den om att sjuksköterskan ska behandla personliga uppgifter konfidentiellt och visa gott omdöme när det gäller hanteringen av uppgifterna.

– Enligt radioreportaget är det administrativ personal som registrerar och rapporterar till polisen om kvinnorna som kommer till sjukhuset, men de är beroende av sjukvårdspersonalens dokumentation för att veta var kvinnorna finns. Att i det här sammanhanget uppge var en kvinna finns är därför inte att behandla uppgifter konfidentiellt, säger Marit Silén.

Marit Silén.

Enligt den information hon har fått kommer en del av de ogifta mödrarna från andra länder och arbetar tillfälligt i Förenade Arabemiraten, ofta inom väldigt lågavlönade yrken.

– Jag tycker att det talar för att det handlar om redan utsatta kvinnor som genom att rapporteras till polisen blir ännu mer utsatta. Det bryter mot den del av den etiska koden som säger att sjuksköterskor har ett särskilt ansvar för sårbara gruppers behov.

Inom det svenska sjukvårdsföretaget i Förenade Arabemiraten arbetar vårdpersonal från olika länder, bland dem cirka 70 svenska läkare och sjuksköterskor. Sjuksköterskornas etiska kod är global och framtagen av den internationella sjuksköterskeorganisationen ICN.

Rätt att verka i landet?

Är det rätt att verka i ett land som inte har lagar som lever upp till etiska koder och mänskliga rättigheter? Marit Silén tycker det är svårt att ge ett bestämt svar på frågan.

– Det är förstås problematisk att verka i ett land med sådan här lagstiftning och en fråga är om företaget verkligen anstränger sig för att påverka den. En sjuksköterska som funderar på att arbeta under sådana förhållanden bör noga överväga om det är förenligt med den etiska koden.

Till den som vill arbeta utomlands, men känner sig osäker ger Marit Silén rådet att ta hjälp av humanitära organisationer, som till exempel Amnesty internationals svenska sektion.

Ana Hagström tycker inte heller att frågan är enkel, men anser att sjukvårdsföretag som verkar i länder med inhuman lagstiftning ska bedriva ett aktivt lobbingarbete för att förändra lagarna.

– Men även om det är en svår fråga lutar jag ändå åt att man inte bör verka i ett land med sådan här lagstiftning. Min personliga åsikt är att enskilda sjuksköterskor bör fundera om det är rätt att ta sådana här uppdrag och den som gör det tycker jag bör verka för att lyfta problemet, utbilda inhemsk personal och försöka påverka landets lagstiftning.

Enligt Sveriges radio har vårdföretaget GHP tagit åt sig av kritiken och ska låta en tredje part se över hur mänskliga rättigheter efterlevs på de sjukhus de driver i Förenade Arabemiraten. Läs mer här.

Ur ICN:s etiska kod för sjuksköterskor

  • I vårdarbetet främjar sjuksköterskan en miljö där mänskliga rättigheter, värderingar, sedvänjor och trosuppfattningar hos enskilda personer, familjer och allmänheten respekteras.
  • Sjuksköterskan behandlar personliga uppgifter konfidentiellt och visar gott omdöme när det gäller hanteringen av dessa uppgifter.
  • Sjuksköterskan delar ansvar med samhället för att initiera och främja insatser som tillgodoser allmänhetens, och i synnerhet sårbara befolkningsgruppers, hälsa och sociala behov.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida