Får man fräsa ifrån till en aggressiv patient?

Får man fräsa ifrån till en aggressiv patient?
Solveig Holmdahl.

När Solveig Holmdahl och de andra etikombuden ?i Piteå ordnar kafésamtal handlar det ofta om bemötande ?— av patienter och varandra.

6 december 2017

All personal på Piteå sjukhus välkomnas till etikkaféerna, en halvtimmes samtal om etiska dilemman som hämtas från arbetsvardagen.?

— Vi dukar upp med fika vid ett antal runda bord där personalen sitter i grupper och pratar om ämnen som vi har förberett. Vi etikombud förbereder, inleder och formulera olika frågeställningar som vi lägger på borden, berättar Solveig Holmdahl, sjuksköterska vid palliativa rådgivningsteamet på sjukhuset i Piteå.

??Totalt finns i dag 150 etikombud i Region Norrbotten, varav 15 på Piteå sjukhus; sjuksköterskor, undersköterskor och paramedicinsk personal. Från början bjöd de in till etikkafé två gånger i månaden, nu mer sällan. ?

Det är viktigt att personalen känner igen sig i frågorna. På en så liten ort som Piteå handlar det inte sällan om sekretess. Hur skyddas en patients integritet när man känner varandra? Vad får man säga i omklädningsrummet? Vad gör man om en kollega bryter mot tystnadsplikten? Men också om frågor som: får man fräsa ifrån till en aggressiv patient? ?

Diskussioner om vad som egentligen menas med ett gott bemötande brukar också bli livliga. Samtalen handlar inte alltid om hur de är, eller borde vara, mot patienter utan även om hur de visar respekt mot varandra.

??Etikkaféerna fyller ett behov av reflektion som vårdpersonal sällan har tid till. Samtalen runt borden följs upp av en gemensam återkoppling där olika åsikter bryts mot varandra. Här finns en trygghet som gör att man inte är rädd för att tala öppet om svåra saker.

?— För att etikkaféerna ska locka måste vi vara tydliga och hålla oss till ämnen som de känner igen sig i. ?Det får inte bli för högtravande eller fyllt med floskler, säger Solveig Holmdahl.?

Etikombuden får en ettårig utbildning som tagits fram av sjuksköterskan Rose-Marie Isaksson och en kollega. Under åtta träffar varvas teorier med reflektion och praktiska övningar om etiska dilemman. ??

Det etiska arbetet, bland annat på sjukhusen i Sunderbyn, Piteå, Gällivare, Kalix och Kiruna samordnas av Rose-Marie Isaksson, ordförande i Norrbottens etiska råd och etik- och omvårdnadsstrateg på Region Norrbottens utvecklingsavdelning. 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida