Fattiga svarta med syfilis

Mellan åren 1932 och 1972 pågick en studie av hur sjukdomen syfilis utvecklades om ingen behandling sattes in.

??Deltagarna var fattiga, svarta män i Tuskegee i Alabama, USA. De 399 deltagarna var inte informerade om sin sjukdom, tillgänglig behandling eller studiens syfte. De fick höra att de hade ”bad blood”, som behandlades och följdes upp. I ersättning fick de gratis läkarundersökningar, måltider och ersättning för sin begravning.??

Studien som pågick inom den allmänna sjukvården, Public health service, tillsammans med forskare från Tuskegee institute, planerades pågå ett halvår men fortsatte i 40 år. Männen fick inte behandling med antibiotika som infördes som möjlighet att bota sjukdomen 1947. I stället tilläts männen fortsätta bli allt sjukare.

??När det avslöjades 1972 att studierna fortfarande pågick ledde det ?till skandalrubriker. Utredningar tillsattes, och intitiativ togs till forskningsetiska kommittéer. Forskarna ansågs inte längre själva kunna bedöma forskningsprojektens etiska aspekter. År 1998 bad den amerikanske presidenten Bill Clinton den afroamerikanska befolkningen om ursäkt.

?En liknande studie av syfilis­sjuka har också genomförts i Guatemala.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida