I Norrbotten handlar etik om relationer

Att tala om vad som döljer sig under ytan kostar på. Ett etikprojekt i Norrbotten har fått de anställda att börja prata om samarbetsproblem och förbjudna känslor som avundsjuka.

Etik i praktiken handlar om hur vi möter varandra. På en vårdcentral i Arvidsjaur startade vårdcentralschefen Kristina Norgren ett etikprojekt som hon trodde skulle sträcka sig över två dagar. Sex år senare pågår det fortfarande. Fast i dag omfattar det 800 medarbetare och majoriteten av vårdcentralerna i Norrbottens läns landsting.

Det började med att de ville öka tillgängligheten på vårdcentralen. Ständiga problem med för få läkare gjorde att de började med sjuksköterskeledda mottagningar. Det blottade tillitsproblem: Läkare som inte trodde att sjuksköterskor skulle klara det, och sjuksköterskor som inte trodde på sig själva.

– Det fick oss att inse att vi måste börja jobba med attityder och relationer mellan yrkesgrupperna, säger Kristina Norgren.

Hjälp av etikkonsult

De tog in en etikkonsult från Stockholm, Gösta Tingström, och projektet började växa. Frågorna blev snart många fler. Bemötande, professionalitet, sekretess kom upp på bordet och etikgrupper bildades. Det hölls etikdagar och seminarier och de berättade för cheferna i primärvården om sitt projekt.

Skillnaden från det som hade gjorts tidigare var att de inte nöjde sig med att prata om hur de borde vara mot varandra. Etikkonsulten Gösta Tingström har sett en mängd fina etikdokument, och de flesta innehåller slogans om hur en organisation bör vara.

– Det finns deskriptiv och normativ etik ? hur det är och hur det bör vara. De flesta dokument innehåller formuleringar om hur det bör vara. ?Vår organisation ska präglas av?? Vi frågade: Hur är det då?

Den enskildes ansvar

En annan sida av etiken som diskuterades var den enskildes ansvar för det gemensammas bästa.

– Ta en sådan sak som provsvar. Fast vi har kommit överens om hur det ska fungera finns det läkare som inte följer det. Vi pratade om hur det påverkar alla andra, säger Kristina Norgren.

Den första februari fick de två och halv miljoner i EU-bidrag för att kunna fortsätta sitt projekt.

– När vi fick pengarna sa de att de aldrig tidigare hade gett bidrag till sådant som handlar om attityder och värderingar.

En av de chefer som är med i projektet är Elisabeth Eero, vårdcentralschef i Övertorneå. På hennes arbetsplats diskuterade de konflikthantering och samarbete. De vågade också ta upp ämnet avundsjuka.

– Vi pratade om att vi har en ?vi och dom-anda” på vårdcentralen och om vem eller vad vi var avundsjuka på. Det visade att alla enheter hade sina för- och nackdelar, säger Elisabeth Eero.

Modet att tala om det ledde till att medarbetarna har slutat att vakta på varandra och att de har fått ett mer öppet klimat. De känner helt enkelt mer sympati för varandra.

Färre klagomål

Sedan projektet inleddes har klagomålen från patientnämnden om bemötande minskat, berättar Kristina Norgren. Men att jobba med värderingar på djupet tar tid. De har sökt medel för att fortsätta och i nästa skede ska ledningens och patienternas perspektiv tas in.

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida