Kompakt tystnad kring äldres döende

Äldre personer på vård- och omsorgsboenden vill prata om livet och döden – det som väntar dem, men behovet tillgodoses inte av personalen. Tystnaden kan förklaras av personalens egen rädsla för döden och att de inte uppfattar att de äldre har denna önskan. De slutsatserna drar sjuksköterskan Jane Österlind i sin avhandling När livsrummet krymper – vård och omsorg av äldre personer i livets slutskede.?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida