Jämlik vård

Krav på större tydlighet om vård till migranter

Krav på större tydlighet om vård till migranter
Vuxna migranter och papperslösa i Sverige har bland annat rätt till hälsoundersökning och vård som inte kan anstå. Nu kräver flera organisationer en ändrad lagstiftning som ger rätt till vård på samma villkor som svenska medborgare. Arkivbild: TT

Vårdförbundet har tillsammans med 19 andra förbund och organisationer undertecknat ett nytt ställningstagande om att regering och riksdag bör ändra lagstiftningen så att papperslösa och migranter får rätt till fullständig vård.

Rätt till vård-initiativet har sedan många år krävt att papperslösa, asylsökande och utsatta EU-medborgare skall få tillgång till subventionerad vård på lika villkor som övriga invånare. Bakom initiativet står ett flertal organisationer och fackförbund.

Nu har ett nytt ställningstagande undertecknats av organisationerna, däribland Vårdförbundet, som går till angrepp mot den otydliga lagstiftningen.

Ett förvirrande begrepp

I dagsläget har alla barn under 18 år som vistas i Sverige rätt till hälso- och sjukvård och tandvård i samma omfattning och på samma villkor som folkbokförda barn.

För vuxna papperslösa och andra migranter finns begränsningar. De har bland annat rätt till mödravård, vård vid abort, hälsoundersökning samt ”vård och tandvård som inte kan anstå”. Det sistnämnda begreppet har väckt kritik inom vårdens professioner, det anses vara medicinskt oanvändbart och oetiskt.

”Den rådande situationen försätter dagligen hälso- och sjukvårdspersonal i konflikt med professionernas etiska regler och innebär att rådande, motsägelsefulla lagstiftning kan utgöra en arbetsmiljörisk”, står det i ställningstagandet.

Vill ha tydligare lagstiftning

De undertecknande organisationerna tillägger att var och en har rätt till bästa möjliga hälsa enligt de mänskliga rättigheterna, och detta är något som Sverige måste värna.

”Vi uppmanar därför Sveriges riksdag och regering att omgående säkerställa att asylsökande, papperslösa personer och utsatta EU-medborgare som vistas i Sverige får rätt till vård efter behov och på lika villkor, oberoende av ursprung eller rättslig status. Vi förväntar oss tydligare lagstiftning och ett klarläggande av hur lagarna skall tillämpas på riksnivå”, skriver organisationerna i sitt ställningstagande.

Även Socialstyrelsen har tidigare konstaterat att begreppet ”vård som inte kan anstå” är oförenligt med medicinsk yrkesetik, inte är medicinskt tillämpligt i sjukvården och riskerar att äventyra patientsäkerheten. Myndigheten har tagit fram ett stödmaterial som förtydligar vilken vård som ska erbjudas till asylsökande och papperslösa. Läs den genom att klicka här.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida