Landets ecmo-beredskap är god

Sveriges möjligheter att erbjuda ecmo-behandling vid svårare fall av den nya influensan svarar väl mot det ”värsta tänkbara” behovet. Men det innebär att den elektiva hjärtkirurgin får stryka på foten.

I normala fall finns det i Sverige två platser för vuxna patienter och en för barn vid ecmo-enheten på Karolinska universitetssjukhuset i Solna. De platserna kan vid behov utökas till 16 och vid varje thoraxkirurgisk klinik i landet utom två (se faktaruta) finns möjligheten till ytterligare cirka fem platser. Totalt innebär det 35-37 platser i hela riket.

– Vi har en god kapacitet och våra beräkningar om det största möjliga behovet hamnade väl under 35 platser, säger Jonas Holst, medicinalråd vid enheten för krisberedskap på Socialstyrelsen.

Hjärtkirurgin påverkas

Ecmo-behandling används bland annat i samband med viss hjärtkirurgi. Men ett ökat behov av att vårda patienter med den nya influensan gör att den elektiva kirurgin trängs undan.

Det åligger landstingen och regionerna som sjukvårdshuvudmän att göra prioriteringarna kring fördelningen av ecmo-platserna och vilka patienter som får sina operationer uppskjutna.

– Vi förutsätter att landstingen sköter detta internt men har en mental beredskap för underlätta samordningen, säger Jonas Holst.

Internationellt samarbete

Ecmo-behandling är enligt Jonas Holst en ytterst personalkrävande verksamhet och den maximala kapaciteten med 37 platser kan därför bara fungera under en till två veckor beroende på hur mycket personal som kan rekryteras.

Sverige ingår sedan tidigare i ett internationellt samarbete kring Ecmo-behandling och har både tagit emot patienter från utlandet och haft svensk patienter som vårdats utomlands.

– Än så länge är inte belastningen på Sverige så hög och samarbetet har fungerat bra. Vi hjälper andra länder och räknar med hjälp tillbaka, säger Jonas Holst.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida