Ny skrift om allas rätt till vård

Ny skrift om allas rätt till vård
I skriften "Alla har rätt till vård. En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag" uppmanar Ania Willman, ordförande i Svensk sjuksköterskeförening, alla sjuksköterskor att stå upp för sin etik och våga säga ifrån.

Den som behöver har rätt att få vård, och den ska ges på lika villkor. Nu ger Svensk sjuksköterskeförening ut en skrift om vad FN:s konventioner om mänskliga rättigheter betyder i vården.

Är du osäker på vad allas rätt till vård innebär? I skriften Alla har rätt till vård! kan du läsa vad som gäller. Den är framtagen av Svensk sjuksköterskeförening och är en guide till FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och de olika konventionerna.

FN:s deklarationer och konventioner är ett tungt lagligt skydd för svaga grupper i samhället, oavsett land. De är också ett stöd för vars och ens personliga ställningstagande.

Ta ställning och agera

Svensk sjuksköterskeförening vill med skriften bjuda in till diskussion, erbjuda kunskap om vad som gäller och ge sjuksköterskor  redskap för att agera. Föreningen vill också inspirera sjuksköterskor att själva ta ställning och i sin vardag ta ansvar för att hälso- och sjukvården följer de högt ställda kraven.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida