Nya regler föreslås för ultraljud

Statens medicinsk-etiska råd föreslår nya regler för ultraljud. En kartläggning visar att det finns stora olikheter i landet, men också brister.

Kartläggningen, som sbu, Statens beredning för
medicinsk utvärdering, och Svensk förening för obstetrik och gynekologi har gjort, visar att nästan alla mödravårdskliniker kartlägger fostrets anatomi. Men systematisk kvalitetskontroll av undersökningen saknas på var femte klinik. Var tredje har inte någon form av checklista vid undersökning med ultraljud.

Hälften av klinikerna avsätter bara fem till tio minuter till information om undersökningen och var fjärde erbjuder ultraljudsundersökning med mätning av nackuppklarning till riskgrupper eller vid önskemål från den blivande mamman.

Den metoden i kombination med blodprov på kvinnan är den bästa metoden för att hitta de vanligast förekommande fosterskadorna, inte som i dag kvinnans ålder. Det konstaterar sbu i Metoder för tidig fosterdiagnostik, en systematisk litteraturöversikt – där kartläggningen ingår – som kommer att presenteras på en konferens i mitten av december. På samma konferens presenteras också Socialstyrelsens förslag till föreskrifter om fosterdiagnostik som samtidigt går ut på remiss.

Statens medicinsk-etiska råd, Smer, föreslår att mödrahälsovården går tillbaka till att använda ultraljud enbart för att bestämma graviditetens längd och antal foster. Vid den undersökningen ska kvinnan samtidigt få information om den fosterdiagnostik som kan erbjudas och kunna hänvisas till en mottagning för det.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida