Nytt i Vårdförbundet:
Etik- och ansvarsråd

Hur ska medlemmar som kränker Vårdförbundets stadgar hanteras? Det nybildade etik- och ansvarsrådet ska kunna ge svar. ??

Vårdförbundets värdegrund framgår av stadgarna och bygger på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, grundläggande etiska principer och de fyra yrkesgruppernas etiska koder. Den värdegrunden ska såväl medlemmar som förtroendevalda och medarbetare följa. Den som uppenbart kränker stadgarna eller motverkar syftena kan uteslutas.?

— Det finns också frågor som inte direkt har med medlemskapet att göra. Men rådet konkurrerar inte med yrkesorganisationernas etiska råd och kommittéer, utan kompletterar med den fackliga delen, förklarar rådets ordförande, Vårdförbundets vice ordförande Pia Arndorff. ??

Rådet ska samla in och behandla etik- och ansvarsfrågor, ta fram riktlinjer och initiera utbildningar, men också delta i samhällsdebatten.

— Vi har saknat ett etiskt råd för vägledning i debatter och för att hitta ett etiskt förhållningssätt i aktuella frågor, exempelvis i diskussionen om ifall kriminell bakgrund ska vara ett hinder för att utbilda sig till ett vårdyrke, säger Pia Arndorff.

Rådet består förutom ordföranden av åtta personer från de fyra yrken som Vårdförbundet representerar, varav de flesta är forskare.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida