olämpligt beteende

Sjuksköterska anmäls för att försöka frälsa patienter

Distriktssköterskan pratade om Jesus med patienterna och utförde healing på en kvinna med reumatism. Nu anmäls hon till Ivo för sitt beteende.

Den kvinnliga patienten har haft reumatism i många år. När hon träffade distriktssköterskan, som är nyanställd timvikarie på en vårdcentral, fick hon både healing och en predikan om Jesus. Patienten har berättat att distriktssköterskan lade en hand på hennes huvud och en på hennes knä och sade att healingen skulle göra henne frisk från sjukdomen.

Distriktssköterskan ska även ha förhört sig om en annan patients tro och försökt övertala patienten att komma till det trossamfund som hon tillhör.

Även kolleger har blivit utsatta för försök till frälsning.

I samtal med verksamhetschefen på vårdcentralen har sjuksköterskan bekräftat det inträffade och sagt att hon själv blivit frisk från en tarmsjukdom genom healing. Verksamhetschefen har påtalat att sjuksköterskan absolut inte får agera som hon gjort, men också gjort en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg om att sjuksköterskan inte arbetat enligt vetenskap och beprövad erfarenhet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida