Sjuksköterska skrev om patient på nätet

Bekanta, familj och patienten själv kände igen beskrivningen. Läkarna hade ännu inte ställt diagnos men sjuksköterskan skrev om både sjukdomen och dålig prognos.

Den 28-åriga mannen remitterades till specialistklinik för biopsiprovtagning på misstanke om hjärnstamstumör. På en direkt fråga dagen före förklarade läkaren att sådana är ovanliga och att det var omöjligt att säga hur länge patienten skulle kunna leva. Biopsin skulle visa vilken typ av hjärnstamstumör det var och hur känslig den var för strålning.

Dagen efter hemkomsten från sjukhuset ringde en god vän till mannens bror. Hon är sjuksköterska och berättade att hon hade läst om 28-åringen i ett öppet diskussionsforum för sjuksköterskor på Internet. Skribenten hade tidigare skrivit var hon gick sin vidareutbildning i intensivvård och att hon just den här månaden skulle vara på kliniken där mannen låg.

Dagen efter provtagningen skrev sjuksköterskan: »Hur f*n hanterar man en kille född på senare 70-talet, gift med två små barn, som diagnostiserats med en högmalign hjärnstamstumör?? Han lever troligen högst ett år till. Jag blir så illa berörd. Varför är livet så orättvist.«

Familjen tog illa vid sig och undrade om läkaren undanhöll dem information. De hade ju varken fått diagnos eller prognos. De familjemedlemmar som inte hade varit med på sjukhuset misstänkte att de som hade varit där inte sa som det var.

Patienten anmälde sjuksköterskan till Ansvarsnämnden för brott mot tystnadsplikt och sekretess och för att ha skrivit oriktiga uppgifter som orsakat stort och onödigt lidande. Hon fick honom och hans anhöriga att tvivla på läkarna och tappa förtroendet för dem. Hans ombud skrev: »Det var en svår tid av oro om det fanns sanning i det hon skrev.«

Sjuksköterskan ansåg att hon hade skrivit ett underlag för diskussion om hur man hanterar jobbiga situationer i yrket, att hon ändrat fakta och att texten därför inte innehöll riktiga uppgifter. Många är gifta och har två små barn. Att den familjesituationen stämde in på patienten visste hon inte, skrev sjuksköterskan till nämnden. Hon ansåg att patientens anmälan borde lämnas utan åtgärd eftersom uppgifterna i hennes inlägg inte stämde med verkligheten.

Nämnden skriver att sjuksköterskan inte deltog i mannens vård och själv hävdar att hennes inlägg handlar om en fiktiv person. Men familjen ansåg att de kunde identifiera personen som 28-åringen och tog illa vid sig. Nämnden ger henne därför en erinran.

Beslutet har vunnit laga kraft (hsan 2006/1464:a2).

KOMMENTAR: Kränkt integritet åsamkar lidande
? Att bli omdebatterad i ett allmänt forum förmedlar upplevelsen av att vara ett ting i stället för en person. Fallet skakar om och påminner om vikten av tystnadsplikt och sekretess. Patienter måste kunna lita på att alla uppgifter om dem värnas, säger Anna Söderberg, lektor vid institutionen för omvårdnad på Umeå universitet.

? Att kränka en sjuk människas integritet åsamkar henne ytterligare lidande genom att beröva henne förhoppningen om att människor vill henne väl och kommer till undsättning när hon lider.

Anna Söderberg anser att alla vårdinrättningar och vårdutbildningar måste erbjuda möjlighet att reflektera
över de ofta svåra känslor vården kan väcka hos personalen.

? Vi behöver skapa etiska klimat där vi kan dela svårigheter och tillkorta kommanden för att i en stöttande gemenskap lära av varandra. Men även när vi gör misstag kan de drabbades lidande lindras om vi inser vad vi har gjort, tar ansvar för det, ber patienten om ursäkt, visar att vi har kommit till insikt och att framtida patienter därmed förhoppningsvis kan skonas från liknande lidande. 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida