Skillnader mellan privat och offentlig omsorg ska utredas

Skillnader mellan privat och offentlig omsorg ska utredas

Äldreminister Maria Larsson och hennes ministerkolleger Anders Borg och Beatrice Ask kommenterade i dag de brister som finns i vissa bolag.

Med anledning av den senaste tidens händelser på privata äldreboenden inom Carema ger nu regeringen Socialstyrelsen i uppdrag att utreda eventuella skillnader mellan privat och offentlig omsorg.

Äldreminister Maria Larsson inledde regeringens presskonferens i dag med att kommentera situationen i välfärdssektorn och de brister inom vissa bolag som framkommit den senaste tiden. Hon berättade vad regeringen hittills har gjort och vad de tänker göra fortsättningsvis.

Hon påpekade att regeringen har ansvar för att det finns en fungerande lagstiftning, uppföljning och tillsyn, men att det yttersta ansvaret för vården ligger på kommunerna, liksom att rapportera om missförhållanden. Att socialtjänstlagen gäller alla, påpekade hon också.

Inga skillnader framkommit hittills

Några indikationer på att det har funnits skillnader mellan privat och offentligt driven omsorg har regeringen inte fått, sa Maria Larsson.

– Nu vill vi titta på om det finns sådana skillnader och om det i så fall finns anledning att förändra regelverket. Det uppdraget kommer vi att ge till Socialstyrelsen, liksom att ta fram en vägledning till kommunerna om hur man skriver avtal och gör uppföljningar.

Maria Larsson sa också att hon under dagen ska träffa Socialstyrelsen, SKL, Sveriges kommuner och landsting, och Vårdföretagarna för att följa upp senaste veckans räcka av händelser i äldrevården.

Skattelagstiftningen ses över

Carema har bland annat avslöjats med att ge bonusar till chefer som kan hålla nere kostnaderna. Företaget har också tagit ut stora vinster utan att betala skatt.

När det gäller skattesystemet sa finansminister Anders Borg att regeringen kommer att ge skatteverket ett nytt uppdrag om att se över metoder och skattelagstiftning.En stopplagstiftning som förhindrar tvivelaktiga och aggressiva ränteupplägg kommer att träda i kraft i januari 2013.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida