etik

Smer vill se lagskydd för patienter som inte kan ge samtycke

Vårdpersonal ställs dagligen inför svåra beslut om hur de ska kunna ge vård till vuxna patienter med bristande beslutsförmåga. Nu kräver Smer, Statens medicinsk-etiska råd, att regeringen agerar och tar fram ny lagstiftning.

22 november 2019

Det handlar till exempel om patienter som är medvetslösa, demenssjuka, lider av allvarlig psykisk sjukdom eller drabbats av stroke. Den svenska sjukvårdslagstiftningen är inte anpassad för dessa patienter, utan bygger på att patienten kan samtycka och vara delaktig i sin vård, påtalar Smer i en skrivelse till regeringen.

Allvarliga problem

Frågan har utretts av två statliga utredningar, ändå har inget hänt. Nu måste regeringen skyndsamt se till att ett regelverk kommer på plats, anser Smer.

? Bristen på reglering skapar allvarliga problem och en betydande osäkerhet för patienter, anhöriga och vårdpersonal kring vilka åtgärder som är tillåtna och inte. Det kan i värsta fall leda till att vården uteblir eller fördröjs och att patienten får sämre vård, säger Kenneth Johansson, ordförande i Smer, i ett pressmeddelande.

System med ställföreträdare

I de flesta europeiska länder finns en reglering av hur vårdbeslut kring vuxna patienter med bristande beslutsförmåga ska fattas. Att även Sverige får en sådan reglering är viktigt både för patienterna och för vårdpersonalen som dagligen tvingas ta beslut på osäkra grunder och utan rättsligt stöd, påtalar Smer.

Smer anser att det behövs ett system med ställföreträdare som har rätt att fatta beslut i en beslutsoförmögen persons ställe. Det skulle kunna vara patientens närmaste anhörig eller en person som individen särskilt pekat ut.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida