Socialministern manar till etiska diskussioner

"Vi ska inte dra oss för att samtala om de många etiska dilemman som de fosterdiagnostiska metoderna skapar", sa socialminister Göran Hägglund (KD) som invigningstalade på barnmorskekonferensen Reproduktiv hälsa 2009 i Stockholm.

Göran Hägglund anspelade uppenbarligen på den smärre storm som blåst upp, inte minst bland kristna barnmorskor, sedan det blev känt att Torbjörn Tännsjö, professor i praktisk filosofi och nyttoetiker, är huvudtalare på konferensen i morgon.

Även om socialministern själv tog upp exemplet med Kinas enbarnspolitik hävdade han att man inte kan lägga nyttoaspekter på allt. Den politiken har ju lett till massaborter på flickfoster.

– De kinesiska familjerna väljer bort flickfostren av en rad olika skäl men tanken att välja bort kränker tanken på alla människors lika värde och människans okränkbara värde. Vi ska motverka alla sådana tankar överallt där de kan förekomma, sa Göran Hägglund.

Nyttan är inte allt

Även om det bara är teoretiska resonemang går de inte att vifta bort, ansåg han, eftersom de har betydelse för hur vi vill att samhället ska vara.  

-Det är inte nyttan som får oss att baka pepparkakor till jul. Om människan vägde varje annan människa utifrån vad hon kan ge vore samhället mycket illa ute. Då spelar det ingen roll hur tekniska och utvecklade vi är, sa Göran Hägglund.

Gamla mödrar och unga pappor 

Andra ämnen som Göran Hägglund anser behöver diskuteras är de komplikationer och ökade risker för mor och barn som det innebär att allt fler kvinnor blir allt äldre då de föder sitt första barn.

Även killarnas ansvar när unga tjejer blir oönskat gravida med abort som följd, och hur både samhället men särskilt skolan och ungdomsmottagningarna kan spela en större roll för ungdomars reproduktiva hälsa bör diskuteras.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida