lagförslag

Steriliserade ska kunna få ersättning

Steriliserade ska kunna få ersättning
Sedan 2013 är det inte längre något tvång på att den som genomgår könsbyte också ska steriliseras. Bild: Mostphotos

Regeringen planerar en lag om ersättning för personer som steriliserats i samband med könskorrigering.

Ända fram till år 2013 var det ett krav att de som genomgick könskorrigering också skulle steriliseras, enligt könstillhörighetslagen.

– Att kräva sterilisering i samband med könsbyte var uttryck för ett synsätt som samhället och regeringen idag menar är fel och tar avstånd ifrån. Därför vill vi också att de som drabbats av kravet ska kunna ansöka om ersättning säger Gabriel Wikström, folkhälso- sjukvårds- och idrottsminister.

Regeringskansliet ska nu utarbeta ett lagförslag som gör det möjligt för den som steriliserats i samband med könskorrigering att ansöka om ersättning från staten. Ambitionen är att lagen ska kunna träda i kraft juli 2018.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida