Vårdförbundet efterlyser mer etikdiskussioner efter händelserna i Södertälje

Etik och bemötande behöver prioriteras upp i sjukvården generellt, inte bara i Södertälje, anser Vårdförbundets vice ordförande Lisbeth Löpare-Johansson med anledning av sjukvårdledningens åtgärdspaket mot rasism och munkavle-mentalitet.

I går bad ledningen för Södertälje sjukhus och sjukvården i Salem, Nykvarn och Södertälje undersköterskan Peter Magnusson om ursäkt för det sätt han blev bemött på när han avslöjade främlingsfientliga attityder på intensivvårdsavdelningen vid Södertälje sjukhus. Samtidigt presenterades ett åtgärdsprogram.

– Vi välkomnar att sjukhusledningen agerar, både när det gäller främlingsfientliga uttalanden och hur meddelarfriheten har hanterats. Båda två är oerhört centrala för att vi ska kunna ge en god vård och bör ständigt vara på dagordningen, kommenterar Lisbeth Löpare-Johansson.

Strukturerat vardagsarbete 

När det blev offentligt att anställda på intensivvårdsavelningen vid Södertälje sjukhus skulle ha agerat oetiskt gentemot invandrade patienter skrev Kerstin Felldin på Vårdförbundets sektion vid sjukhuset till sjukhusledningen. Förbundet påpekade att det ser mycket allvarligt på det inträffade och bad ledningen att agera.

– Det är viktigt med utbildningsinsatser och helt rätt av ledningen att satsa på det, men allra viktigast är att ständigt kunna arbeta strukturerat med de här frågorna i verksamheten, säger Lisbeth Löpare-Johansson.

Medlemmar inblandade

Hon säger att ansvaret för att prioritera och lyfta etiska frågor ligger både på cheferna och på varje enskild sjuksköterska.

– Det är grundläggande i vården att alltid bemöta människor på ett värdigt sätt. Det är vår uppgift både som förbund och som medlemmar i yrkeskårer med etiska koder, samtidigt som det är vår uppgift att möta eventuella medlemmar som har pekats ut.

Två utpekade är sjuksköterskor och medlemmar i Vårdförbundet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida