Vårdförbundet inrättar etikråd

Vårdförbundet inrättar etikråd
Pia Arndorff blir ordförande i Vårdförbundets nya etik- och ansvarsråd. Foto: Ulf Huett

Hur ska medlemmar som kränker Vårdförbundets stadgar hanteras? För att hjälpa förtroendevalda och medarbetare i frågor om etik, ansvar och värderingar har Vårdförbundet inrättat ett etik- och ansvarsråd.

Vårdförbundets värdegrund framgår av stadgarna och bygger på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, grundläggande etiska principer och de fyra yrkesgruppernas etiska koder. Denna värdegrund ska såväl medlemmar, förtroendevalda och medarbetare följa. Medlemmar som uppenbart kränker Vårdförbundets stadgar eller motverkar syftena kan uteslutas.

– Men det finns också frågor som inte direkt har med medlemskapet att göra. Rådet konkurrerar inte med yrkesorganisationernas etiska råd och kommittéer, utan kompletterar med den fackliga delen, den del de inte jobbar med, säger rådets ordförande, Vårdförbundets vice ordförande Pia Arndorff.

Ta fram riktlinjer

Det nybildade rådet ska bland annat samla in och behandla etik- och ansvarsfrågor som rör förbundets verksamhet både ur ett organisations- och ett övergripande perspektiv, ge återkoppling och ta fram riktlinjer. Det ska också ge synpunkter, komma med yttranden och rekommendationer i aktuella etik- och ansvarsfrågor, initiera utbildningar och på uppdrag av Vårdförbundets styrelse aktivt delta i samhällsdebatten. 

– Vi har saknat ett etiskt råd som kan vägleda oss i debatter och hur vi ska förhålla oss etiskt till olika beslut som fattas, säger Pia Arndorff och exemplifierar med en aktuell fråga: Ska vem som helst kunna utbilda sig till ett vårdyrke oavsett eventuell kriminell bakgrund? 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida