Viktigt att se hela människan, inte bara såret

När såret inte läker, rinner och luktar är det särskilt viktigt för patienten att bli bemött med respekt och som en hel människa. Det visar Elisabeth Lindahl i sin avhandling.

Sjuksköterskan Elisabeth Lindahl har intervjuat dels patienter som har eller har haft sår som inte läker och dels sjuksköterskor och undersköterskor som vårdar patienter med sår.

Hon beskriver patienternas upplevelser av att leva med svårläkta sår som gör ont, rinner och luktar, som att å ena sidan brytas ned och å andra sidan finna tröst. Patienterna berättade att de kände sig smutsiga och fångade i en nedbrytande process. De längtade efter att känna sig och bli bemötta som hela människor, trots att de inte längre hade kontroll över sin kropp.

Känner sig kränkta

Sjuksköterskor och undersköterskor har ofta goda kunskaper om sårläkning, allmäntillståndets betydelse och vad patienten behöver äta. Men de måste också ha förmåga att möta patienten med respekt och som en hel människa, säger Elisabeth Lindahl.

– En del patienter känner sig till och med kränkta. De upplever att andra styr deras liv. Vårdpersonalen måste förstå och respektera till exempel att patienten har även andra tider att passa, inte bara tiden för omläggning av såret. 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida