Viktigt reflektera kring värdegrund

Viktigt reflektera kring värdegrund
Går det verkligen att lagstifta om värdgrund för äldre? Foto: Colourbox

Går det att lagstifta om värdegrund i äldreomsorgen och är det i så fall önskvärt? Att frågan är knepig blev tydligt vid gårdagens debatt på Dagens Medicins äldrelivsdag.

Att mycket behöver bli bättre i äldreomsorgen var debattörerna överens om, men om huruvida lagstiftning är den bästa vägen var meningarna delade.

Inger Ros, socialdemokratisk sjukvårdspolitiker i Stockholms läns landsting, tyckte att det räcker med den lagstiftning som redan finns; portalparagrafen i Socialtjänstlagen, SOL, bygger på en värdegrund.

Hon höll visserligen med om att mycket i äldrevården behöver bli bättre, men ansåg att det kräver andra åtgärder, som att satsa på personalen. Hon fick medhåll av Dagens Nyheters ledarskribent Annika Ström-Melin, som var tveksam till att bli inföst i en nationell värdegrund.

Frågorna måste diskuteras

Ett ”välmenande men till intet förpliktigande dokument”, kallade hon utredningen Värdigt liv i äldreomsorgen, men tycker att frågorna absolut måste diskuteras. För utredaren Thorbjörn Larsson är den värdegrund som utredningen kom fram till en annan än den som finns i SOL.

– I dag styrs vi av en praxis, vana, att vårda en sjukdom. Våra grundvärderingar om vad äldreomsorg är måste ändras, sa han.

Värdet av att reflektera kring de här frågorna och att det därför är viktigt att dokumentet blir känt, tryckte Henrik Kjellberg, politiskt sakkunnig på Socialdepartementet, på.

Självbestämmande och integritet 

Han påpekade också att garantier om värdighet ska ges lokalt och att det är där som diskussionerna måste föras och praktiken skapas, för att det inte ska bli tomma ord. Han sa också att en lagstiftad värdegrund är ett sätt att styra. Den visar på vad som är viktigast; betoningen ligger på självbestämmande och integritet.

För ett par år sedan överlämnade Thorbjörn Larsson utredningen Värdigt liv i äldreomsorgen SOU 2008:51 till regeringen, och den 24 maj kommer propositionen att läggas fram i riksdagen för beslut.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida