WHO-avtal ska stoppa sjuksköterskeflykt

Efter sex års förhandlingar antog WHO:s ministermöte i fredags en uppförandekod om internationell rekrytering av hälso- och sjukvårdspersonal.

Uppförandekoden syftar till att de 193 medlemsländerna skapar frivilliga principer för en rekrytering med etiska förtecken som stärker vårdsystemen i utvecklingsländerna. Den avråder staterna från att aktivt värva personal i utvecklingsländer med stor brist på hälso- och sjukvårdspersonal, och uppmuntrar dem att underlätta hälsopersonalens rörlighet för att maximera kunskapsutbyte.

Koden omfattar också samma rättigheter för immigrerad som för inhemsk personal.

På Europanivå slöts ett avtal om etisk rekrytering av hälsopersonal redan 2008.
Sverige har inte haft några problem med oetisk rekrytering, medan både Norge och i viss mån England har haft stora problem där både sjuksköterskor och läkare har lurats till länderna med löften som sedan inte har infriats.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida