2020 ska bli ditt år

2020 ska bli ditt år
Sineva Ribeiro. Foto: Anna Simonsson

WHO har utsett 2020 till sjuksköterskans och barnmorskans år. Och för oss är det såklart även biomedicinska analytikers och röntgensjuksköterskornas år!

ORDFÖRANDEN HAR ORDET. Välkommen till det nya arbetsåret! Jag hoppas du haft fina jul- och nyårshelger, med möjlighet till vila och återhämtning, och att du som varit i tjänst har haft en bra arbetsmiljö med möjlighet till avkoppling och vila mellan passen.

2020 blir ett spännande år för oss. Så här 200 år efter Florence Nightingales födelse har världshälsoorganisationen WHO utsett 2020 till sjuksköterskans och barnmorskans år. Florence Nightingale var grundaren av det moderna sjuksköterskeyrket och en pionjär inom vården, som åstadkom stora förbättringar genom att lyfta omvårdnad som eget professionsområde. Inte minst genom att använda statistik för kvalitetsförbättringar — hon ses som den som började använda ”pajdiagrammet” för att enkelt förklara siffror. Du och dina kolleger är hennes arvtagare och universitetsutbildade experter på omvårdnad. Mycket har hänt på omvårdnadsområdet sedan Florence Nightingales tid.

Samtidigt är bristen på sjuksköterskor större än någonsin. Både i Sverige och globalt. Som en journalist konstaterar i ansedda affärsmagasinet The Economists spaning för 2020, där man lyfter ”The year of the nurse” som en av årets viktigaste händelser: ”Under det kommande decenniet kommer bristen på sjuksköterskor vara det största problemet för alla sjukvårdssystem i världen. Vid 2030 kommer det saknas 7,5 miljoner sjuksköterskor.”

Det är det vi dagligen förmedlar till politiker, beslutsfattare och arbetsgivare: om framtidens vård ska fungera måste villkoren för att arbeta som barnmorska, biomedicinsk analytiker, röntgensjuksköterska och sjuksköterska bli mer attraktiva. Det finns inga genvägar! För som Florence Nightingale sa redan på sin tid: ”Det är alltid billigare att betala arbetskraften sitt fulla värde. Underbetald arbetskraft är alltid dyrare.” Det är därför det är så viktigt för våra yrkens framtid och för vården i Sverige att vi fortsätter kämpa för din löneutveckling. Nu pågår det viktiga arbetet med att göra verklighet av det centrala kollektivavtal med Sveriges Kommuner och Regioner (tidigare SKL) och Sobona, så att särskilt yrkesskickliga får rejäla lönehöjningar under den treåriga avtalsperioden. Vi har satt ramarna och inriktningen — och ansvaret att förverkliga detta ligger nu tydligt och tungt på regionpolitiker och arbetsgivare. En del regioner och kommuner har visat vägen genom att göra lönesatsningar på särskilt yrkesskickliga barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor. Nu är det upp till bevis för resten av arbetsgivarna!

Än är vi bara i början av det arbete som ligger framför oss under avtalsperioden och nu gäller det att hålla i och att hålla ihop. Jag och 4 800 förtroendevalda över hela landet kommer jobba stenhårt under de kommande åren för din lön och för din kompetensutveckling. Tillsammans är vi 115 000 personer starka och 2020 ska bli vårt år!

Sineva Ribeiro,
ordförande Vårdförbundet

Ur min agenda i januari och februari:

21/1: Inleder MVTe, en mötesplats om världsteknologi och e-hälsa för dem som arbetar inom kommunal vård och omsorg

4–5/2: Förbundsstyrelsemöte

6–7/2: Deltar på patientsäkerhetskonferensen i Göteborg, "Nya perspektiv på patientsäkerhet"

19–20/2: Förbundsråd

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida