4 ombud om viktigaste frågan för Vårdförbundet de närmaste tre åren

5 oktober 2011

Anki Ahlgren barnmorska, Västra Götaland:?
— Att vi får till en diskussion i samhället om felvärderingen av våra kvinnodominerade akademiska yrken.

Irene Strandqvist röntgensjuksköterska, Gävleborg:
— Genusfrågan när det gäller våra löner, där vi bör samarbeta med andra organisationer.

Per Gustafsson biomedicinsk analytiker, Västra Götaland:
— Specialistutbildningar, att vi får AT- och ST-utbildningar för våra yrkesgrupper.

Nelum Berglund sjuksköterska, Skåne:
— Hälsosamma arbetstider och att vi får en värderingsförändring av våra yrkesgrupper.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida