Äldres hälsa kräver samverkan

Många äldre lider av psykisk ohälsa, men har inte tillgång till en god och säker vård. Nu vill Socialstyrelsen att vårdgivarna tar ett samlat grepp

Ett sätt för vårdgivarna att ta ett gemensamt ansvar för den psykiska ohälsan hos äldre är, enligt Socialstyrelsen, psykiatrisjuksköterskor i primärvården. I Skellefteå har primärvården och psykiatrin upparbetat ett sådant samarbete. Två psykiatriska sjuksköterskor, knutna till psykiatrin, går hem till vissa patienter för att se var det brister och vilken hjälp de behöver.

– Många äldre och även andra patienter mår psykiskt dåligt. Då betyder det mycket att de bistår oss i bedömningen, så att särskilt de äldre får den vård de behöver, säger Annica Peterson avdelningschef på Erikslids vårdcentral.

Socialstyrelsen vill också att regeringen ska stärka och integrera forskning och utveckling om äldres hälsa. I hela landet finns forsknings- och utvecklingsenheter där kommuner och landsting ofta samarbetar, men där fokus framför allt ligger på demenssjukdomar, berättar Socialstyrelsens Susanne Rolfner Suvanto, som ansvarar för rapporten.

– Det är bra att bygga utifrån de FoU-enheter som finns, men de behöver bli mer multidisciplinära. Forskningen om psykisk ohälsa behöver stärkas, säger hon.

Socialstyrelsens rapport Äldres psykiska ohälsa – en fördjupad lägesrapport om förekomst, verksamheter och insatser finns på www.socialstyrelsen.se.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida