Allt fler vill försäkra sina barn

På försäkringsbolaget Skandia ökar efterfrågan på privata sjukvårdsförsäkringar för barn under 16 år. Nu arbetas villkor fram för en sådan försäkring.

Kunder som redan har privata sjukvårdsförsäkringar för sig själva vill nu ha något liknande för sina barn. Hittills har Skandia bara kunnat erbjuda sådana försäkringar för barn som är äldre än 16 år.
– Det har inte funnits någon marknad för yngre barn tidigare. Något privat vårdalternativ har inte funnits för dem, säger affärsområdeschefen för privata sjukvårdsförsäkringar, Ann-Charlotte Rydback.

Vad en sådan försäkring kan komma att kosta kan hon inte svara på. Hon vågar inte ens gissa.
– Vi ligger precis i startgroparna för att ta fram produkten och kan inte svara på några frågor.

Detsamma gäller frågan om det blir möjligt att teckna en sjukvårdsförsäkring för barn med medfödda sjukdomar eller funktionshinder. För barn med diabetes, astma eller Downs syndrom?
– Vi har inte gjort regelverket ännu och jag kan inte säga något om hur försäkringen kommer att se ut. Men det är viktigt att komma ihåg att en sjukvårdsförsäkring är ett komplement till den offentligt finansierade vården. Det finns alltid vård för barn som behöver vård, säger Ann-Charlotte Rydback.

Hon ser inte någon risk för att efterfrågan på privata sjukvårdsförsäkringar ska hota den offentligt finansierade vården.
– Om vi hjälper barn som står i kö för att få vård så innebär det att andra barn kan komma fortare fram i kön.

 

…men vi betalar redan på skatten
…säger Helen Smallwood Sandahl i Stockholm: »Jag kan tänka mig att uppsöka ett privat barnsjukhus om det är akut, men jag vill inte ha en privat sjukvårdsförsäkring. Det är synd om vi får en sådan lösning i den svenska sjukvården för det innebär att det blir en a-vård för dem som har råd och en b-vård för dem som inte har det. Vi betalar för sjukvården med vår skatt, därför tycker jag att alla förtjänar den bästa vården.«

…och det ökar klyftorna
…anser Anna Jonsson i Stockholm: »Jag kan tänka mig att uppsöka det privata barnsjukhuset om de tar emot patienter som inte har en sjukvårdsförsäkring, som de gör på Sophiahemmet. Men jag tycker inte att det är bra med privata sjukvårdsförsäkringar. Försäkringslösningen är nog bra för dem som har råd – men generellt sett så ökar det klyftorna mellan fattiga och rika. Det innebär en gräddfil in i vården.«

 

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida