Anna-Karin Eklund avgår: ”Nu måste jag prioritera min hälsa”

”Att vara ordförande för Vårdförbundet är fortfarande ett spännande och viktigt uppdrag, men nu måste jag ta ansvar för min hälsa.” Det säger Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund som i dag meddelade att hon inte ställer upp för omval.

Anna-Karin Eklund har inte ändrat uppfattning. Att vara förbundsordförande är fortfarande ett viktigt uppdrag, men det är också ett uppdrag som ibland är påfrestande.

– Visst är stressnivån hög ibland, men det är inte orsaken till min ohälsa. Jag har alltid haft ett högt blodtryck och ordförandeskapet har inneburit att jag inte har haft tid att prioritera min hälsa. Nu måste jag göra det, säger Anna-Karin Eklund.

När det gäller Vårdförbundets framtid tycker hon det är viktigt att arbetet med att göra organisationen självklar för alla fortsätter. Såväl en biomedicinsk analytiker på Unilab, som en sjuksköterska på en vårdcentral i Kiruna ska känna att Vårdförbundet tillvaratar deras intressen.

Gehör för behov av systemskifte

En av de saker som Anna-Karin Eklund är mest nöjd med under sina sex år som förbundsordförande är att Vårdförbundet under hennes ledning har lyckats få gehör för behovet av ett systemskifte i vården, där patientens hälsa har satts i fokus.

– Vi har bedrivit ett långsiktigt arbete som har lyckats. Det märks genom att politiker och beslutsfattare numera är tydliga med att hälsan i fokus är en utveckling som de också vill se. Nu gäller det att ta till vara möjligheten det ger att visa på våra yrkesgruppers betydelse för vården, säger hon.

Två saker lyfter Anna-Karin Eklund fram när hon får frågan om vad hon särskilt minns från de år som har gått. Dels tillfredsställelsen med att ha blivit lyssnad på och sedan se att de frågor som drivits har lett till förändringar i vården, dels det avtal som följde på konflikten 2008.

– Jag är inte på något sätt nöjd med de lönenivåer som våra medlemsgrupper har, men jag är nöjd med att vi lyckades teckna ett så bra avtal som vi gjorde med tanke på förutsättningarna.

Tro på förändring

Om det är någon fråga hon skulle vilja att Vårdförbundet lägger mer energi på i framtiden så är det utbildningen.

– Utbildningsfrågan är central och där behöver förbundet formulera en tydlig viljeinriktning.

På frågan vad som krävs av en förbundsordförande lyfter Anna-Karin Eklund fram två saker:

– Dels behövs en genuin vilja och tro på förändring. För mig är politiskt ledarskap viljan att förändra. Men lika viktigt är att den kommande förbundsordföranden är en person som får många att vilja samma sak, säger hon.

Vad som nu väntar vet hon inte. Hälsan kommer först. Läsande och studier ser Anna-Karin Eklund också fram emot att få tid till.

Och professionellt?

– Det vet jag ingenting om ännu, svarar hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida