Anna-Karin Eklund: ”Jag är kamplysten”

Vårdförbundets svar på medlarnas slutbud var: Nej. Ordföranden Anna-Karin Eklund tycker att det finns en stor kraft i den extrainkallade kongressens beslut. Lönekampen har bara börjat.

30 mars 2008

Anna-Karin Eklund och Vårdförbundets chefsförhandlare Margareta Öhberg hade med sig ett kraftfullt nej från kongressen när de åter träffade medlarna söndagen den 30 mars, bara en dag innan avtalstiden löper ut. Förbundsstyrelsen hade rekommenderat ett ja. Men Anna-Karin Eklund är inte så missnöjd:

– Det finns ingen klyfta. Vi i förbundsstyrelsen såg möjligheter i budet, men lokalt finns det en stor misstro mot hur arbetsgivarna hanterar avtalet. Ombuden ville helt enkelt ha mer styrande texter i avtalet.

Hon tolkar det som att alla är eniga om målet, men att det finns en oenighet om vägen dit.

– Det finns en så stor kraft i kongressens beslut, en så stor vilja. Jag känner mig kamplysten och fylld av energi.

Låga nivåer

Hon vill inte kommentera delarna i medlarbudet, till exempel vilka nivåer som föreslogs. Men hon tycker att de är låga.

– Landstingen har råd att värdera våra medlemmar rätt! Arbetsgivarna hänvisar till löneökningar på 4,3 procent förra året, men jag tycker man ska sluta titta på gammal statistik. Det som är intressant är vad man i Sverige är beredd att betala kvinnodominerade, högutbildade och livsviktiga yrkesgrupper.

Trots att kongressen sa nej till avtalet har Anna-Karin Eklund inte gett upp hoppet om att få en lokal lönebildning som fungerar.

– Jag tror på den lokala lönebildningen, men för att den ska fungera fordras det en aktiv lokal arbetsgivare. Kongressen bedömde att det inte fanns tillräckliga garantier för detta i det avtalsförslag som fanns.

Hon pekar på att det finns landsting där processen har fungerat och där löneutvecklingen varit tillräckligt bra. Samtidigt finns det andra landsting som under många år har försummat den.

Tagit för lång tid

Anna-Karin Eklund framhåller att löneutvecklingen har blivit mycket bättre i många landsting bara under den senaste hösten.

– Men det har dragit ut för mycket på tiden. Jag önskar att de hade gjort den här omvärderingen för ett år sedan.

Vårdförbundets chefsförhandlare Margareta Öhberg är mer pessimistisk. Hon ser en risk i att modellen med lokal lönebildning är i fara.

För att undvika det måste arbetsgivarparten, Sveriges kommuner och landsting, ge tydliga signaler till de lokala arbetsgivarna om deras ansvar för lönebildningen.

 

Grund för fortsatt medling

Arbetsgivarna sa ja till de båda buden från medlarna. Anna-Karin Eklund tycker att arbetsgivarna flyttade sig i positiv riktning mellan buden, men att den förflyttningen inte var tillräcklig.

Hon ser ändå att medlarbudet skulle kunna vara grund för en fortsatt medling. Det är därför hon inte vill offentliggöra innehållet i det.

Kongressen beslutade att öppna konfliktfonden, men det finns inga omedelbara varsel.

– Först ska förbundsstyrelsen och förbundsrådet mötas och analysera situationen, säger Anna-Karin Eklund.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida