Antalet anmälda vårdskador har ökat

Antalet anmälda vårdskador har ökat
Vårdskador inom verksamheter där många operationer utförs är de som oftast anmäls till patientförsäkringen. Arkivbild: Colourbox

Ersättningen ökar inte i samma takt som antalet anmälda vårdskador till patientförsäkringen.

Under 2013 anmäldes 13 900 vårdskador till Patientförsäkringen LÖF. Det är en ökning med åtta procent jämför med året innan. Antalet ersatta skador ökade inte i samma takt. Under förra året beviljades patienterna ersättning i 38 procent av fallen.

Enligt Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag, LÖF, kan ökningen av anmälningar bero på ökad upplysningsskyldighet och ett mer aktivt patientsäkerhetsarbete i samband med att den nya patientsäkerhetslagen trädde i kraft.

Ökad medvetenhet

– Eftersom antalet ersatta skador inte ökar i samma takt som antalet anmälningar är vår tolkning att det finns en ökad medvetenhet i samhället om skador i vården, snarare än att vården har blivit osäkrare, säger Pelle Gustafson, chefläkare på LÖF.

De vanligaste anmälningarna gäller skador inom ortopedi, kirurgi och andra verksamheter där många operationer utförs. Vanligast är skador i samband med operationer. Vanligt är också skador på grund av försenad eller utebliven diagnos.

Under 2013 betalades 510 miljoner kronor ut i ersättningar till patienter och efterlevande i hela landet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida