”Arbetsgivaren följer inte avtalet i löneförhandlingarna”

På Vårdförbundets avdelning i Uppsala är man upprörd över hur landstinget hanterar löneavtalet. Därför har de nu gått ut med ett personligt brev till alla medlemmar för att berätta om vad som händer.

I brevet skriver Vårdförbundets ordförande i Uppsala, Agneta Wiberg, att planeringssamtalen inte genomförs på rätt sätt och att arbetsgivaren inte följer den löneprocess som beslutats om i det centrala avtalet mellan Vårdförbundet och Sveriges kommuner och landsting. Inte heller följs den överenskommelse som har gjorts i Uppsalalandstinget.

– Vi har fått en rad rapporter om det här från våra förtroendevalda. Till exempel har man på en enhet struntat i lönesamtal och chefen har sagt ”du får veta din nya lön när du får lönebeskedet”. Andra talar om att det är meningslöst att vara förtroendevald på arbetsplatsen eftersom chefen inte är intresserad av samverkan, säger en upprörd Agneta Wiberg.

Två procent ett tak

I det centrala avtalet sägs att lönehöjningen ska vara i genomsnitt minst två procent.

– Men på en del håll har arbetsgivaren redan från början sagt att det här med minst inte gäller, utan att två procent är taket, säger Agenta Wiberg.

Nu kommer Vårdförbundet i Uppsala att kräva in en analys från varje arbetsplats och att förbundets förtroendevalda ska ha deltagit i den analysen. Syftet är att se att löneanalys och lönehöjningar stämmer överens.

– Anledningen till att vi gör det är att vi ser att arbetet med en hållbar löneutveckling under hela yrkeslivet inte skett på ett tillfredsställande sätt under de senaste åren, säger Agneta Wiberg.

Känner sig väl förberedda

Landstingets personaldirektör Maria Englund säger att hon har en helt annan bild än Vårdförbundet.

– Vi gjorde i höstas en stor satsning på att utbilda våra chefer och vår bedömning är att vi sällan har varit så väl förberedda som i år.

Maria Englund säger vidare att alla chefer är medvetna om att det i avtalet står minst två procent.

– Det innebär att det på en del håll kan bli just två procent medan det på andra kan bli mer.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida