Arbetsgivaren: Vi får tåla en hel del

Inom det offentliga gäller yttrandefriheten obegränsat och lands-tingen ska tåla en hel del kritik. Det anser chefsjuristen på landstinget i Uppsala.?

Samtidigt finns det förstås gränser för vad en anställd kan säga. Var gränsen går mellan rätten till yttrandefrihet och plikten att vara lojal mot arbetsgivaren är inte alltid lätt att avgöra. Yttrandefriheten är oantastlig, men gränsar samtidigt till andra rättsområden som offentlighet och sekretess-lagen. Därför måste frågan alltid ses i sitt sammanhang.?

SKL, arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting, anser att det är stor skillnad mellan offentliga och privata arbetsgivare i fråga om skyldigheten att tåla kritik från de anställda. Yttrandefrihetsskyddet för offentligt anställda är starkare.??

Jens Larsson, chefsjurist på landstinget i Uppsala län, säger att de ständigt har anställda som går ut med synpunkter på landstinget som arbetsgivare, både till massmedia och i sociala medier.?

— Vi får tåla en hel del och accepterar det som ett beklagligt faktum. Vi arbetar med det genom att förklara och bemöta, säger han.?

Riktigt grova övertramp skulle dock kunna leda till en annan bedömning, särskilt om det är kopplat till någon annan misskötsamhet. Att smutskasta kolleger skulle också kunna göra att personens lämplighet för anställning ifrågasätts. Om någon medarbetare bloggade om patienter skulle landstinget se oerhört allvarligt på det, enligt Jens Larsson.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida