Arbetsgivarna skärrade av studentupproret

Arbetsgivarna skärrade av studentupproret
Uppenbarligen har studenternas löneuppror skakat om i arbetsgivarleden. Agneta Jöhnk, direktör på avdelningen för arbetsgivarpolitik på SKL, anser att studentupproret kan betecknas som en nyanställningblockad.

Arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting är ordentligt oroade av studentkampanjen "Inte under 24 000" som pågår runt om i landet. Landstingen rapporterar att de inte klarar sommarbemanningen. SKL har krävt svar från Vårdförbundet om dess roll i upproret. Svaret är att Vårdförbundet stödjer rörelsen men har inte organiserat den.

Vilken roll har Vårdförbundet egentligen i 24 000-kronorsrörelsen?

Det var den centrala frågan när Sveriges kommuner och landsting, SKL, i går tog initiativ till en träff med Vårdförbundet.

– Vi har ju tecknat kollektivavtal och är bundna till fredsplikt. Drar man det här till sin spets kan det betecknas som en nyanställningsblockad. Vi utgår från att det här inte är organiserat och ville ha Vårdförbundets försäkran om det, säger Agneta Jöhnk som är direktör på avdelningen för arbetsgivarpolitik på SKL.

Ingen stridsåtgärd

Nu har svaret kommit i form av ett uttalande på Vårdförbundets webbplats: Vårdförbundet stödjer studenternas krav på bättre villkor, men poängterar samtidigt att det i kollektivavtalet står att individuell lönesättning gäller och att det är upp till varje enskild att fatta beslut om vilken lön han eller hon accepterar.

– Vi betraktar inte det här som någon nyanställningsblockad eller stridsåtgärd, säger Vårdförbundets ordförande  Sineva Ribeiro.

Inte bundna av kollektivavtal

Hon betonar att löneupproret i grunden är ett studentuppror och att alla studenter inte är medlemmar i Vårdförbundet samt att de här kraven ställs på alla arbetsgivare, inte bara på kommuner och landsting.

– Eftersom de inte har någon anställning är de heller inte bundna av kollektivavtal, det är en annan sak när de har fått anställning. Vi stöttar våra medlemmar oavsett om de arbetar eller studerar, säger Sineva Ribeiro.

Landstingens oro

Löneupproret bland sjuksköterskestudenter har under den tidiga våren fått stort medialt genomslag. Det var Umeås sjuksköterskestudenter som startade det och därefter har den ena orten efter den andra anslutit sig, varvid kraven skallat allt högre i tidningsspalter och radio- och tv-inslag: att inte ta en anställning för mindre än 24 000 kronor i månadslön.

Arbetsgivarorganisationen SKL har under tiden kampanjen pågått blivit kontaktade av oroliga landsting som inte klarar sommarens bemanning när de nyexaminerade inte tar jobb under en viss lönenivå och det var den oron som låg till grund för gårdagens träff.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida