Arbetslöshetskassan blir billigare i september

Den första september sänker Akademikernas arbetslöshetskassa medlemsavgiften från 240 till 225 kronor per månad.

13 juni 2007

Akademikernas a-kassa, AEA, som Vårdförbundets medlemmar tillhör, har fått så god ekonomi att de kan sänka avgiften från 240 till 225 kronor per månad från och med den första september.

– Vi kommer att följa avgiften noga framöver eftersom den är helt kopplad till vilken ersättning vi betalar ut. Den bör följa konjunkturen – är arbetslösheten låg så bör avgiften vara låg, säger tillförordnad kassaföreståndare Tomas Eriksson.

AEA är Sveriges största arbetslöshetskassa, men har varit ännu större. Före november förra året hade den 605 000 medlemmar. Sedan regeringen beslöt att höja ersättningsnivåerna har 60 000 av medlemmarna lämnat AEA. Sedan ett par månader har medlemstappet avstannat.

– Vi har fått 20 000 nya medlemmar. De flesta är yngre, nyutexaminerade akademiker, men vi ser också en viss tillströmning från andra a-kassor med högre avgift, säger Tomas Eriksson.

Många i vården har gått ur

Personal inom vårdsektorn är överrepresenterade bland dem som har lämnat AEA. Läkare, sjuksköterskor, psykologer och annan vårdpersonal har i högre utsträckning än andra grupper valt att gå ur.

– De anser att de har en säker arbetsmarknad och när det gäller sjuksköterskor är det också väldigt få som vi betalar arbetslöshetsersättning för. Jag kan förstå att en låg arbetslöshet spelar in i ställningstagandet om man ska vara med i a-kassan eller inte.

Ersättningen 225 kronor gäller oavsett vilken inkomst medlemmarna har.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida