Avtal 2011: Hittills mer diskussion än förhandling

Den andra veckan med möten mellan arbetsgivarorganisationen Sverige kommuner och landsting (SKL) och Vårdförbundet går mot sitt slut. Ännu är det svårt att säga hur parterna står i förhållande till varandra och var ett nytt avtal kan komma att landa.

Hittills har det inte kommit något konkret ur samtalen och Vårdförbundet har ännu inte fått någon tydlig respons på sina yrkanden, berättar Vårdförbundets chefsförhandlare Kerstin Persson som på torsdagseftermiddagen satt i möte med SKL.

–        Vi förde en diskussion om vad som är viktigt och har en samsyn kring att lönesättningen ska stimulerar medarbetarna till att bidra till en bättre och effektivare verksamhet, ett samband mellan lönesättning och verksamhetsutveckling.

Finns det någon fråga där Vårdförbundet och SKL står längre ifrån varandra?

–           Nej det kan jag inte säga ännu, det vet jag inte. Vi har ännu inte fått någon tydlig respons på våra yrkanden.

Tre viktiga frågor 

Kerstin Persson räknar med att avtalsförhandlingarna kommer att intensifieras under februari. Vårdförbundets tre viktigaste frågor i den pågående avtalsförhandlingen är:

• Ökad löneutveckling för specialistutbildade.
• Hitta bättre sätt att organisera arbetstiderna för ett hållbart yrkesliv.
• Utveckla den lokala lönebildningen.

Du kan läsa Vårdförbundets hela yrkande genom att klicka på den blå texten här.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida