Avtal klart för anställda i kommunala företag

Mellan 50 och 60 medlemmar i Vårdförbundet berörs av det avtal som i midsommarveckan blev klart för anställda inom avtalsområde KFS — Kommunala företagens samorganisation.

28 juni 2010

Det nya avtalet är sifferlöst och gäller i två år från den 1 april 2010. Årets lönerevision gäller alltså retroaktivt från det datumet. Särskilda ersättningar (OB, beredskap och så vidare) höjs med 3,5 procent från samma tidpunkt. Den tid man kan få ersättning som komplement till föräldrapenningen ökas till fem månader – det handlar om ett tillägg med cirka 10 procent av lönesumman.

Avtalet är likalydande för Vårdförbundet och SKTF samt för Ledarna och några SACO-förbund.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida