Tjänstepension

Bättre lösning på pensionsfälla klar

Bättre lösning på pensionsfälla klar
Jan Dahlström, förbundsombudsman på Vårdförbundet.

De som hamnat i kläm och fått rekordlåg tjänstepension på en hundralapp kommer få bättre ersättning med det nya avtal som förhandlats fram.

Höjningen av ”hundralappen” är en av förändringarna i det nya tjänstepensionsavtalet som nyligen blev klart för alla som arbetar i kommuner eller landsting.

Ett tidigare avtal för tjänstepension inom kommun och landsting har blivit en fälla för de som varit sjukpensionärer på deltid. Det har resulterat i att de bara fått en hundralapp i tjänstepension, trots många års fortsatt arbete.

De kommer nu att få 1 200 kronor i tjänstepension och summan kommer att räknas upp varje år.

Bör förhandla individuellt

– Det blir en förbättring för dem. Men vi vill också rekommendera att de tar hjälp av Vårdförbundet att förhandla med arbetsgivaren. Det har gått i flera fall men inte alla. Arbetsgivaren har ingen skyldighet, förutom moraliskt, det är ju lite elakt att inte ge medarbetare som arbetat troget en vettig pension, säger Jan Dahlström, ombudsman på Vårdförbundet med inriktning pension och försäkring.

Att förhandla om en individuell lösning kallas alternativberäkning.

Blev kvar i gammalt avtal

En hundralapp i månaden i tjänstepension låter orimligt. Orsaken till att vissa endast har fått rekordlåg tjänstepension ligger långt tillbaka i tiden. De som insjuknade med förtidspension, sjukbidrag eller arbetsskadelivränta under åren 1985 till 1997 blev kvar i det pensionsavtal som gällde då.

Trots att de i många fall fortsatte arbeta 75 procent och hade en god löneutveckling blev det bara en hundralapp i tjänstepension. Det har dessutom kommit som en kalldusch när de upptäckt detta först vid pensionen.

Fick en rejäl höjning

Vårdfokus har tidigare berättat om sjuksköterskan Ingrid Stenström Ling som med hjälp av Vårdförbundet lyckades förhandla sig till en rejäl höjning av sin tjänstepension.

Då fick arbetsgivaren ta hjälp av KPA, landstingens pensionsbolag, för att räkna manuellt för att få fram en rimlig tjänstepension. Den blev nästan 4 500 kronor i månaden istället för 100 kronor.

Nu är 1 200 kronor framförhandlat för alla som hamnat i pensionsfällan. Det gäller de som har under den summan idag i tjänstepension. Man behöver inte göra något eller anmäla sig, utan en automatisk sökning sker. Avtalet gäller från juli 2017, men utbetalningen startar 2018.

Andra nyheter i pensionsavtalet:

  • Man måste från 2018 ansöka om uttag av tjänstepension tre månader innan önskat datum.
  • Pensionspremier sätts av varje kvartal istället för en gång om året i AKAP-KL.
  • Utökad information från arbetgivaren vid fyllda 60 år om att återbetalningsskydd finns.
  • Möjlighet att löneväxla med samma utbud och låga avgifter. Rekommenderas enbart för de med lön över 42 000 kronor imånaden.

Fakta avtal

  • Ändringarna rör anställda, eller tidigare anställda, med avtalen AKAP-KL, KAP-KL, och PA-KL.
  • De som bara fick en hundralapp i tjänstepension låg kvar i avtalet PA-KL, för att de hade sjukpension, när ett nytt avtal kom 1998.

Bakgrund

Förenklat kan man säga att en paragraf som var tänkt som ett skydd för att ingen skulle bli utan tjänstepension kom att istället äta upp den. Istället för att utgå ifrån dagens lön, skulle den bästa lön de haft frysas och vara grunden för tjänstepensionen. Sedan skulle den slutliga allmänna pensionen dras av från tjänstepensionen. Då inkomsterna hade en god utveckling, kom summan som drogs att äta upp hela tjänstepensionen.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida