Bättre rutiner behövs för att kunna få bort olämpliga i vårdarbetet

Bättre rutiner behövs för att kunna få bort olämpliga i vårdarbetet
Anna-Karin Eklund och Eva Nilsson Bågenholm. Foto: Jan Thomasson

Det måste finnas större möjligheter att plocka bort den personal som är olämplig för att arbeta inom vården - om detta var deltagarna i gårdagens debatt i Visby helt överens. Ett stort ansvar ligger framför allt hos arbetsgivarna.

Rubriken på seminariet i Vårdförbundets hus i Visby var Får vem som helst jobba i vården – om vårdens säkerhet. Och svaret var unisont från deltagarna: Nej, den som är olämplig ska inte få finnas kvar.

– En läkare som är olämplig ska inte finnas kvar. Det handlar om patientsäkerheten, sa Läkarförbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm (till höger på bilden).

Både hon, Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund (till vänster på bilden), Socialstyrelsens Thomas Tegenfeldt, de njursjukas förenings Håkan Hedman och Anders Andersson, landstingsråd i Kalmar, förklarade att antalet olämpliga inte är så många.

Problem med utbildningen

Men eftersom de finns måste det finnas regler och rutiner för att hitta dem och där finns det uppenbarligen problem. Anna-Karin Eklund pekade på svårigheterna att avskilja olämpliga redan under utbildningen. Thomas Tegenfeldt berättade att Socialstyrelsen inte kan säga nej till legitimation för den som har gått en svensk utbildning eller har utbildats i ett annat EU-land.

Möjligheten att gå in i till exempel ett brottsregister för att se om någon har begått ett brott som gör personen olämplig är begränsad.

– Socialstyrelsen har inte den rätten, sa Thomas Tegenfeldt.

Förbunden kan bara utesluta

Vad kan man då göra? Både Anna-Karin Eklund och Eva Nilsson Bågenholm pekade på de etiska regler och koder som finns i deras förbundsstadgar.

– Vi har bestämda etiska riktlinjer och för den som är medlem eller söker medlemskap blir det då en form av kontrakt, sa Anna-Karin Eklund.

Men det enda de två fackförbunden kan göra är att utesluta en medlem som bryter mot riktlinjerna. I stället ligger makten på annat håll. Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd kan frånta till exempel en läkare eller en sjuksköterska legitimationen och det innebär i praktiken yrkesförbud.

Arbetsgivarna har ett stort ansvar

Det viktigaste, verkade alla tycka, är dock arbetsgivarnas ansvar. Anders Andersson erkände att landstingen alltför ofta har brustit i sitt ansvar genom att anställa olämpliga personer.

– Vi politiker får ta på oss en del av ansvaret. När vi ser att personalansvariga till exempel under en mycket lång tid inte har lyckats anställa en distriktsläkare på en vårdcentral, har vi pushat på för att det måste ske. Sedan, när en formellt kompetent söker tjänsten, säger vi jippee och glömmer att ta referenser, sa han.

Anders Andersson sa att rutinerna måste bli bättre. Både i det enskilda landstinget och mellan landstingen. Han berättade att alla landets landstingsdirektörer kommer att träffas för att bland annat diskutera den här frågan.

– För även om det rör få personer, handlar det om att patienten ska kunna känna trygghet, sa han.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida