Dags för kongress!

Dags för kongress!
Sineva Ribeiro. Foto: Ulf Huett

Nya mål. I maj samlas vi till kongress för att fatta många viktiga beslut om Vårdförbundets verksamhet och agenda för påverkan under de kommande tre åren.

Förbundsstyrelsen har till denna kongress lagt fram åtta förslag — propositioner — som på olika sätt utvecklar vår verksamhet och vår organisation.

?Propositionerna handlar om en utvecklad vårdpolitik, prioriterade områden för kongressperioden, en utvecklad idé om hälsosam vårdmiljö, Vårdförbundets stadga, vår organisation, mål för medlemsutveckling, ekonomiska ramar, samt medlemsavgift.

Medlemmar har skickat in över hundra motioner för kongressen att ta ställning till. Tillsammans kommer besluten om propositioner och motioner att utgöra en grund för kommande kongressperiod.

??Målet för kongressen är tydlighet, öppenhet, inspiration och delaktighet. Jag hoppas att även du som inte är ombud ska känna av detta. På webbplatsen finns all information om kongressen samlad. Där kan du ta del av alla handlingar: propositioner, motioner, yttranden och förslag till beslut.

Under 5-8 maj kan du följa vår webbsändning från kongressen. Vi sänder live då kongressenär samlad i plenum och spelar in inslag då kongressombuden deltar vid olika åsiktstorg och fokusdiskussioner. Du kommer också att kunna ta del av inspirationsföreläsningar och tal under de olika kongressdagarna.??

Som kongressombud har du ett viktigt uppdrag. Du är vald av medlemmar i förtroende. Och din dialog med dem som har valt dig är en förutsättning för att demokratin ska fungera i Vårdförbundet. Det är er gemensamma vilja som du ska bära med dig in i kongressmötet.

Förbundsstyrelsen har även satt mål för de beslut som kongressen fattar. Vi vill att kongressbesluten ska vara långsiktiga, men också medge ett handlingsutrymme för att vi ska kunna agera och tillvarata möjligheter som inte går att förutse.??

Kongressen är den viktigaste mötesplatsen där vi skapar ett gemensamt ”vi” i Vårdförbundet. Jag ser mycket fram emot att få möta alla engagerade, entusiastiska och idérika ombud! Det ska bli väldigt roligt att ännu en gång få samlas och ägna oss åt uppföljning, diskussion och åsiktsutbyten. Och viktigast av allt: att tillsammans ta nya steg in i framtiden.

Ur min agenda i maj:

  • 5-8: Kongress
  • 13-18: International council of nurses, möte i Genève
  • 18-23: International trade union confederation, kongress i Berlin
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida