Dags för varaktig höjning av lönenivån

Kompetens måste betala sig — och särskilt specialistkunskap. Nu är det nog med "tilllfälliga löneökningar", anser förbundet.

5 oktober 2011

Kongressen antog det löne­politiska program som presenterades. Några av de viktigaste punkterna handlar om en uppgraderad syn på specialistkunskaper, att det ska finnas anställningar för specialistutbildade och att akademiskt utbildade kvinnors och mäns kunskap ska värderas lika oavsett sektor.

Förbundet har fått nog av löneökningar som blir tillfälliga på grund av andras kompensationskrav.

— Vi vill ha en varaktig förändring av lönerna. För att ta oss dit har vi valt att peka på vikten av specialistkunskap, sa Pia Arndorff, en av Vårdförbundets två vice ordföranden.

Men specialistutbildning räcker inte — en annan strid som Vårdförbundet utkämpar är att medlemsgrupperna också ska få tjänster där de får använda sin kompetens fullt ut. Med specialistutbildning ska nya karriärvägar kunna skapas, och med det en omvärdering av lönen.?

— Om medlemmarnas kunskap används fullt ut blir vården effektivare och mer patientsäker. På så sätt kan resurser frigöras och det är pengar som vi anser ska användas till att uppvärdera våra medlemsgrupper, sa Pia Arndorff.

Hon konstaterade också att gamla strukturer och hierarkier måste förändras för att en omvärdering ska ske. För det krävs att medlemmar vågar ta plats i verksamheten och att de vågar prata lön på arbetsplatsen. Lönen ska inte vara vars och ens privatsak.?

— För att nå dit ska vi inte jämföra oss med andra kvinnodominerade grupper inom offentlig sektor. I stället ska vi rikta blicken mot manligt dominerade grupper inom privat sektor, sa Pia Arndorff.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida