Danderyds sjukhus. Arbetsgivarentvingas höja lönen igen

Tio sjuksköterskor och barnmorskor omplacerades och fick sänkt lön. Efter protester från Vårdförbundet höjs lönen med upp till 5 000 kronor i månaden.?

28 juli 2010

När Danderyds sjukhus lade ner sitt bemanningscentrum gick sjuksköterskorna och barnmorskorna med på att omplaceras till andra avdelningar inom sjukhuset. Att det skulle innebära lönesänkningar kom dock som en obehaglig överraskning. Som mest rörde det sig om lönesänkningar på över 5 000 kronor i månaden för att hamna på den nivå som gällde i den nya verksamheten.?

Vårdförbundet protesterade och när arbetsgivaren på Danderyds sjukhus stod fast vid beslutet med argumentet att bibehållen lön var orättvist mot kollegerna, begärdes en lokal tvisteförhandling. Förhandlingen avslutades i oenighet och fördes vidare centralt. Arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting, SKL, förde i sin tur frågan tillbaka till de lokala parterna och härom veckan blev det klart: De omplacerade sjuksköterskorna och barnmorskorna får behålla sina tidigare löner.?

— Med stöd av vårt kollektiv­avtal har vi hävdat att förflyttningen har skett inom ramen för anställningsavtalet på grund av en organisatorisk förändring. Därför ska våra medlemmar behålla sina löner, säger Eva Ohrelius, ombudsman på Vårdförbundets avdelning i Stockholm.??

I augusti får de tio omplacerade medlemmarna ut skillnaden mellan tidigare och ny lön för ett år tillbaka.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida