DANMARK. Strejken ledde till löneutredning

Den danska vårdpersonalens strejk i våras gav inte så mycket högre lön, men lönekommissionen som efterlystes är tillsatt.

En utredning arbetar sedan i höstas med att »kartlägga, analysera och diskutera om lönebildningen och anställningsvillkoren för offentligt anställda understödjer en positiv utveckling av den offentliga sektorn«, som det står i utredningsdirektiven.

Det är erfarenheterna från fjolårets lönerörelse som lett fram till att den danska regeringen har tillsatt kommissionen. Den ska vara klar före sommaren 2010, så att resultatet kan ligga till grund för de förhandlingar på den offentliga arbetsmarknaden som väntar 2011.

En av de fackliga representanterna i utredningen är förhandlingschefen Helle Varming från Sundhetskartellet, som förhandlar för de danska sjuksköterskorna.

Hon säger till tidskriften Sygeplejersken att det knyts stora förväntningar till det som Lønkommissionen kan uträtta, men att det väntar ett »kolossalt stort« utredningsarbete.

– Det kommer vi att investera mycket energi i från Sundhetskartellets sida, säger Helle Varming.

Utredningen består av representanter för de olika fackförbunden och arbetsgivarna på den offentliga sidan. Dessutom finns en grupp experter med, bland annat från danska arbetsgivarföreningen, som organiserar privata arbetsgivare. Utredningen leds av en opartisk ordförande som bland annat har varit chef för Det Kongelige Teater i Danmark.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida