Danska ordföranden lämnade abrupt – nyval i september

Connie Kruckow är inte längre ordförande för den danska sjuksköterskeföreningen Dansk Sygeplejeråd. I slutet av april meddelade hon oväntat att hon ska avgå, och från den 1 juni är Grete Christensen tillförordnad ordförande.

Connie Kruckow var ordförande i Dansk Sygeplejeråd (DSR)  i nio år; dessförinnan var hon kretsordförande i sju år. Hon har varit heltidsanställd inom organisationen i 22 år.

– Jag är 55 år och vill hinna med att göra något annat innan pensioneringen, säger hon själv på DSR:s hemsida.

Omval mitt under brinnande strejk

Tillförordnade ordföranden Grete Christensen vidimerar detta. Visserligen valdes Connie Kruckow om för bara ett år sedan, men det var mitt under brinnande strejk och det var inte läge att lämna uppdraget just då.

– Connie säger själv att hon bara har upplevt stöd som strejkledare, försäkrar Grete Christensen.

Hon har fram till nu varit DSR:s vice ordförande och fungerar som ordförande till dess medlemmarna har utsett en ny. Det sker genom en allmän medlemsomröstning under första halvan av september.

I den ställer Grete Christensen upp. Hon ser ett tufft jobb framför sig.

– Organisationen är pressad av medlemmarna. Man strejkar inte i sextio dagar utan att några blir missnöjda.

Spännande valrörelse väntar

Ett antal medlemmar har också lämnat organisationen efter strejken.

– Vi måste nog tänka om. Är vi rätt fackföreningen för våra medlemmar? Hur ska vi kunna ge medlemmarna ett värde för medlemskapet? säger Grete Christensen.

Nu väntar en spännande valrörelse där motkandidaten heter Irene Hesselberg. DSR ändrade sina stadgar 2002 från att ordföranden väljs på kongressen till att hon väljs genom medlemsomröstning. Men 2004 och 2008 fanns det bara en kandidat – Connie Kruckow – och därför blev det inga omröstningar då.

– Men det är inte första gången vi har medlemsvalda ordföranden. Förra gången vi hade ett sådant val var valdeltagandet 63 procent. Det blir spännande att se hur det blir den här gången, säger Grete Christensen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida