Den akademiska kompetensutvecklingen är viktig

— Jag ska sända in en idé om akademiseringsprocessen. Det blir en viktig fråga för mig på kongressen

29 februari 2008

Det säger Elisabeth Flygare från Mölndal, som för andra gången representerar Västra Götaland som ombud på kongressen.

Det räcker inte med att sjuksköterskorna är kandidater när de kommer från utbildningen – kunskapen måste användas och utvecklas. Vi måste klargöra till exempel hur vägen till en disputation ser ut.

Det är Elisabeth Flygares bestämda åsikt. Hon jämför med läkarkåren, där den akademiska kompetensutvecklingen är naturlig för alla, också för en vanlig distriktsläkare.

Hon upplever att det ofta finns en konflikt mellan sjuksköterskor med äldre utbildning och de som kommer ut nya. De nya anses inte vara fullvärdiga sjuksköterskor eftersom de inte bara ägnar sig åt det praktiska i sjuksköterskeyrket.

Elisabeth Flygare tycker att det förberedande arbetet för kongressen på förbundets hemsida har varit bra.

– Kongresshandboken är lysande; den vill jag verkligen ge en eloge för. Och »Jag har en idé« är också bra, för alla dem som inte är så drivna föreningsmänniskor men ändå vill lämna sitt bidrag till kongressen.

Däremot hoppas hon att det blir en bättre diskussion än hon tycker att det var på förra kongressen.

– Besluten kändes som om de var färdiga redan innan vi hade tagit dem. Dataprogrammet var nog lite tveksamt, säger hon.

Elisabeth Flygare tyckte att det fanns för lite tid för diskussioner kongressombuden emellan. Visst var det bra att få sitta runt borden och diskutera, men hon tycker inte att det räcker:

– Man behöver få diskutera frågorna alla tillsammans, i plenum! säger hon.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida