”Det är viktigt att vi är många”

”Det är viktigt att vi är många”
Sineva Ribeiro. Foto: Anna Simonsson

Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro: Därför borde Johannes Helin stanna kvar som medlem:

— Den viktigaste anledningen till att vara medlem i ett fackförbund är kraften som finns i att vara många. Det gör att vi räknas som en part och kan påverka. Vi jobbar hela tiden för att upprätthålla standarden och förbättra villkor.

?— Att alla i dag kan förhandla individuellt om sin lön, det bygger på att vi har skrivit ett sådant kollektivavtal. Jobbar du natt får du lägre arbetstid, det har vi också förhandlat om.?

— Vi kan vara dåliga på att beskriva hur tidigare kolleger varit med och skapat de villkor som finns nu, som inte är självklara. Mycket av det arbete vi gör nu kommer att få stor betydelse för framtidens kolleger.

3 FRAMGÅNGAR UNDER KONGRESSPERIODEN:

  • AST. Vårdförbundets modell för akademisk specialisttjänstgöring (plugga till specialist som anställd med lön) har spridits över hela landet. Regeringen har öronmärkt pengar för att vårdens arbetsgivare ska satsa på AST, som också gäller barnmorskeutbildningen.
  • Nattavtalet. Efter lång kamp fick Vårdförbundet till en arbetstidsförkortning vid nattarbete i ett nationellt centralt avtal.
  • Löneökningar för medlemmarna, långt över industrisektorns ökningar.

3 värden i medlemskapet:

  • Försäkringar, exempelvis för stick- och skärskador.
  • Kollektivavtal värt 80 000 kronor per år, exempelvis pension, semester och lön.
  • Personlig rådgivning, bland annat via Vårdförbundet Direkt.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida